Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad III sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. wyboru delegatów do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
  3. uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,
  4. zmian stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r.,
  5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.,
  6. przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 – 2028”,
  7. nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości,
  8. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 11,
  9. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty,
  10. oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki nr 56 oraz części działki nr 48/29 w obrębie 12 położone w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej,
  11. oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działki numer 203/4 położonej w obrębie 13 przy ulicy Kamiennej w Kołobrzegu,
  12. oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działek numer 9/4 i 5/44 położonych w obrębie 14 przy ulicy Tarnowskiego/Koszalińskiej w Kołobrzegu,
  13. oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 21/44 oraz części działki nr 21/45 położonych w obrębie 13 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu,
  14. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 393/2 obręb 13, położonej przy ulicy Słowińców w Kołobrzegu,
  15. udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  16. oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2021 r. działki o numerze 74/4 obręb 12, położonej przy ulicy Okopowej w Kołobrzegu,
  17. oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych,
  18. oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części działki numer 173/37 obręb 12, położonej przy ulicy Unii Lubelskiej w Kołobrzegu,
  19. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 4/37, 4/38, 4/227 oraz części działki nr 4/233 położonych w obrębie 8.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Wykaz projektów uchwał

Projekty wszystkich uchwał spakowane do .zip

28 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

151 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r.

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 – 2028”

17.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości

632 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 11

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki nr 56 oraz części działki nr 48/29 w obrębie 12 położone w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej

277 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działki numer 203/4 położonej w obrębie 13 przy ulicy Kamiennej w Kołobrzegu

338 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działek numer 9/4 i 5/44 położonych w obrębie 14 przy ulicy Tarnowskiego/Koszalińskiej w Kołobrzegu

353 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 21/44 oraz części działki nr 21/45 położonych w obrębie 13 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

276 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 393/2 obręb 13, położonej przy ulicy Słowińców w Kołobrzegu

498 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2021 r. działki o numerze 74/4 obręb 12, położonej przy ulicy Okopowej w Kołobrzegu

401 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części działki numer 173/37 obręb 12, położonej przy ulicy Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 4/37, 4/38, 4/227 oraz części działki nr 4/233 położonych w obrębie 8

833 KBPobierz na dyskPodgląd pliku