Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji UA.6733.3.2023.VII z dnia 27 marca 2023 r., zmieniającej decyzję znak UA.6733.2.2020.VII z 18 października 2021 r., zmienioną decyzją UA.6733.1.2022.VII z 3 marca 2022 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego Krasnal na działce nr 226/2 i części działki nr 228 w obr. 13 w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku