BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - rok 2018

UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 grudnia 2018 r. poz. 5658.

3.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 grudnia 2018 r. poz. 5862. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 510 i wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2019 r. poz. 29.

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/27/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 511 i wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/44/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/45/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 styczni 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 18 stycznia 2019 r. poz. 584.

7.6 MBPobierz na dysk