BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - rok 2018

UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 grudnia 2018 r. poz. 5658

3.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 grudnia 2018 r. poz. 5862. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 510 i wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2019 r. poz. 29

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/27/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 511 i weszła w życie 1 lutego 2019 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/44/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 883 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/45/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 884

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 18 stycznia 2019 r. poz. 584 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

7.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/49/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 05 marca 2019 r. poz. 1305

1.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/54/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została uchylona przez Uchwałę Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.

29 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/58/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1509. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/59/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1510. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1601. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

131 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/62/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1602. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/63/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1603. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

183 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/69/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 marca 2019 r. poz. 1622. Uchwała wejdzie w życie 11 kwietnia 2019 r.

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

26 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/74/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kołobrzegu. Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2019 r. poz. 2076. Uchwała wejdzie w życie 2 maja 2019 r.

769 KBPobierz na dysk