ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Dochodów

KARTY USŁUG

 

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ DOCHODÓW

 
Nazwa Karty Usług .doc .pdf
D03 - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat podatku lub opłaty) osoby fizyczne
 - karta
 - druk D03-D01
 - druk D03-D02
 - druk D03-D03
D06 - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat podatku lub opłaty) osoby prawne
 - karta
 - druk D06-D01
 - druk D06-D02
 - druk D06-D03
D23 - Wnioski w sprawach ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)
 - karta
 - druk D23-D01
 - druk D23-D02
 - druk D23-D03
D24 - Zwrot opłaty skarbowej
 - karta
 - druk D24-D01