ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Dochodów

D1 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Karta usług

47 KBPobierz

Druk D1 - D01

34 KBPobierz

Druk D1 - D02

35 KBPobierz

D2 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) NALEŚŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE

Karta usług

51 KBPobierz

Druk D2 - D01

38 KBPobierz

Druk D2 - D02

48 KBPobierz

Druk D2 - D03

228 KBPobierz

Druk D2 - D04

289 KBPobierz

Druk D2 - D05

324 KBPobierz

Druk D2 - D06

34 KBPobierz

Druk D2 - D07

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D3 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) OSOBY FIZYCZNE

Karta usług

50 KBPobierz

Druk D3 - D1

38 KBPobierz

Druk D3 - D2

48 KBPobierz

Druk D3 - D3

228 KBPobierz

Druk D3 - D4

42 KBPobierz

Druk D3 - D5

48 KBPobierz

Druk D3 - D6

228 KBPobierz

Druk D3 - D7

289 KBPobierz

Druk D3 - D8

324 KBPobierz

Druk D3 - D9

34 KBPobierz

Druk D3 - D10

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D6 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) OSOBY PRAWNE

Karta usług

49 KBPobierz

Druk D6 - D1

37 KBPobierz

Druk D6 - D2

228 KBPobierz

Druk D6 - D3

289 KBPobierz

Druk D6 - D4

324 KBPobierz

Druk D6 - D5

34 KBPobierz

Druk D6 - D6

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D24 - ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Karta usług

47 KBPobierz

Druk D24 - D1

44 KBPobierz

Druk D24 - D2

28 KBPobierz