BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Dochodów

D1 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Karta usług

47 KBPobierz

Druk D1 - D01

34 KBPobierz

Druk D1 - D02

35 KBPobierz

D2 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) NALEŚŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE

Karta usług

51 KBPobierz

Druk D2 - D01

38 KBPobierz

Druk D2 - D02

48 KBPobierz

Druk D2 - D03

228 KBPobierz

Druk D2 - D04

289 KBPobierz

Druk D2 - D05

324 KBPobierz

Druk D2 - D06

34 KBPobierz

Druk D2 - D07

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D3 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) OSOBY FIZYCZNE

Karta usług

51 KBPobierz

Druk D3 - D1

38 KBPobierz

Druk D3 - D2

48 KBPobierz

Druk D3 - D3

228 KBPobierz

Druk D3 - D4

42 KBPobierz

Druk D3 - D5

48 KBPobierz

Druk D3 - D6

228 KBPobierz

Druk D3 - D7

289 KBPobierz

Druk D3 - D8

324 KBPobierz

Druk D3 - D9

34 KBPobierz

Druk D3 - D10

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D6 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) OSOBY PRAWNE

Karta usług

50 KBPobierz

Druk D6 - D1

37 KBPobierz

Druk D6 - D2

228 KBPobierz

Druk D6 - D3

289 KBPobierz

Druk D6 - D4

324 KBPobierz

Druk D6 - D5

34 KBPobierz

Druk D6 - D6

45 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

Instrukcja 2

127 KBPobierz

D7 - WNIOSEK W SPRAWACH ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (OSOBY FIZYCZNE)

Karta usług

46 KBPobierz

Druk D7 - D1

14.1 KBPobierz

Druk D7 - D2

13.1 KBPobierz

Druk D7 - D3

13.1 KBPobierz

Druk D7 - D4

27 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D8 - WNIOSKI W SPRAWACH ULG W ZAPŁACIE NALEZNOSCI CYWILNOPRAWNYCH (OSOBY PRAWNE LUB OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

Karta usług

41 KBPobierz

Druk D8 - D1

14.0 KBPobierz

Druk D8 - D2

13.2 KBPobierz

Druk D8 - D3

13.2 KBPobierz

Druk D8 - D4

291 KBPobierz

Druk D8 - D5

325 KBPobierz

Druk D8 - D6

35 KBPobierz

Druk D8 - D7

46 KBPobierz

Druk D8 - D8

228 KBPobierz

Instrukcja 1

127 KBPobierz

D24 - ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Karta usług

47 KBPobierz

Druk D24 - D1

44 KBPobierz

Druk D24 - D2

28 KBPobierz