ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Dochodów

KARTY USŁUG

 

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ DOCHODÓW

 
Nazwa Karty Usług .doc .pdf
D03 - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat podatku lub opłaty) osoby fizyczne
 - karta
 - druk D03-D01
 - druk D03-D02
 - druk D03-D03
D06 - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat podatku lub opłaty) osoby prawne
 - karta
 - druk D06-D01
 - druk D06-D02
 - druk D06-D03
D23 - Wnioski w sprawach ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)
 - karta
 - druk D23-D01
 - druk D23-D02
 - druk D23-D03
D24 - Zwrot opłaty skarbowej
 - karta
 - druk D24-D01