BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN01 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

35 KBPobierz

Druk GN01-D01

38 KBPobierz

GN02 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

38 KBPobierz

Druk GN02-D01

45 KBPobierz

Druk GN02-D02

45 KBPobierz

Druk GN02-D03

45 KBPobierz

GN03 - ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

31 KBPobierz

GN06 - ZMIANA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Karta Usług

31 KBPobierz

GN08 - ODSZKODOWANIE ZA DZIAŁKI WYDZIELONE POD DROGI GMINNE

Karta Usług

33 KBPobierz

Druk GN08-D01

23 KBPobierz

GN12 - WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW MIEJSKICH NA OKRES 3 LAT

Karta Usług

37 KBPobierz

Druk GN12-D01

25 KBPobierz

GN14 - PRZEPISANIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN14-D01

28 KBPobierz

Druk GN14-D02

29 KBPobierz

GN17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STWIERDZENIU FAKTU DZIERŻAWIENIA DZIAŁKI I JEJ WIELKOŚCI

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN17-D01

27 KBPobierz

GN18 - WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

206 KBPobierz na dysk

Druk GN18-D01

416 KBPobierz na dysk

GN20 - ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Karta Usług

36 KBPobierz

Druk GN20-D01

28 KBPobierz

GN23 - SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY

Karta Usług

40 KBPobierz

Druk GN23-D01

45 KBPobierz

GN24 - ZAWARCIE UMOWY UŻYCZENIA

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN24-D01

28 KBPobierz

GN25 - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

37 KBPobierz

GN26 - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk GN26-D01

31 KBPobierz

Druk GN26-D02

38 KBPobierz

Druk GN26-D03

66 KBPobierz

GN27 - BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk GN27-D01

47 KBPobierz

GN28 - BONIFIKATA OD OPŁATY ZA DANY ROK ZA PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Karta Usług

47 KBPobierz

Druk GN28-D01

49 KBPobierz

GN29 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Karta Usług

52 KBPobierz

Druk GN29-D01

13.6 KBPobierz

Druk GN29-D01

13.8 KBPobierz

GN30 - BONIFIKATA OD JEDNORAZOWEJ OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Karta Usług

49 KBPobierz

Druk GN30-D01

18.8 KBPobierz