ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN01 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

35 KBPobierz

Druk GN01-D01

38 KBPobierz

GN02 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

38 KBPobierz

Druk GN02-D01

45 KBPobierz

Druk GN02-D02

45 KBPobierz

Druk GN02-D03

45 KBPobierz

GN03 - ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

31 KBPobierz

GN06 - ZMIANA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Karta Usług

31 KBPobierz

GN08 - ODSZKODOWANIE ZA DZIAŁKI WYDZIELONE POD DROGI GMINNE

Karta Usług

33 KBPobierz

Druk GN08-D01

23 KBPobierz

GN12 - WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW MIEJSKICH NA OKRES 3 LAT

Karta Usług

37 KBPobierz

Druk GN12-D01

25 KBPobierz

GN14 - PRZEPISANIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN14-D01

28 KBPobierz

Druk GN14-D02

29 KBPobierz

GN17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STWIERDZENIU FAKTU DZIERŻAWIENIA DZIAŁKI I JEJ WIELKOŚCI

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN17-D01

27 KBPobierz

GN18 - WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

39 KBPobierz

Druk GN18-D01

47 KBPobierz

Druk GN18-D02

33 KBPobierz

GN20 - ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Karta Usług

36 KBPobierz

Druk GN20-D01

28 KBPobierz

GN23 - SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY

Karta Usług

40 KBPobierz

Druk GN23-D01

45 KBPobierz

GN24 - ZAWARCIE UMOWY UŻYCZENIA

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GN24-D01

28 KBPobierz

GN25 - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

37 KBPobierz

GN26 - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk GN26-D01

31 KBPobierz

Druk GN26-D02

38 KBPobierz

Druk GN26-D03

66 KBPobierz

GN27 - BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk GN27-D01

47 KBPobierz