ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
GN01 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 - karta
 - druk GN01-D01
GN02 - Podział nieruchomości
 - karta
 - druk GN02-D01
 - druk GN02-D02
 - druk GN02-D03
GN03 - Rozłożenie na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 - karta
GN04 - karta wycofana
 - karta - -
GN05 - karta wycofana
 - karta - -
GN06 - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 - karta
GN07 - karta wycofana
 - karta - -
GN08 - Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne
 - karta
 - druk GN08-D01
GN10 - karta wycofana
 - karta - -
GN11 - karta wycofana
 - karta - -
GN12 - Wydzierżawienie gruntów miejskich na okres do 3 lat
 - karta
 - druk GN12-D01
GN13 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN13-D01 - -
GN14 - Przepisanie umowy dzierżawy gruntu
 - karta
 - druk GN14-D01
 - druk GN14-D02
GN16 - karta wycofana
 - karta - -
GN17 - Wydanie zaświadczenia o stwierdzeniu faktu dzierżawienia działki i jej wielkości
 - karta
 - druk GN17-D01
GN18 - Wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego gminny zasób nieruchomości
 - karta
 - druk GN18-D01
 - druk GN18-D02
GN19 - karta wycofana
 - karta - -
GN20 - Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 - karta
 - druk GN20-D01
GN21 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN21-D01 - -
GN22 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN22-D01 - -
GN23 - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 - karta
 - druk GN23-D01
GN24 - Zawarcie umowy użyczenia
 - karta
 - druk GN24-D01
GN25 - Regulacja stanów prawnych nieruchomości
 - karta
GN26 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 - karta
 - druk GN26-D01
 - druk GN26-D02
 - druk GN26-D03
GN27 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 - karta
 - druk GN27-D01