ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
GN01 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 - karta
 - druk GN01-D01
GN02 - Podział nieruchomości
 - karta
 - druk GN02-D01
 - druk GN02-D02
 - druk GN02-D03
GN03 - Rozłożenie na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 - karta
GN04 - karta wycofana
 - karta - -
GN05 - karta wycofana
 - karta - -
GN06 - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 - karta
GN07 - karta wycofana
 - karta - -
GN08 - Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne
 - karta
 - druk GN08-D01
GN10 - karta wycofana
 - karta - -
GN11 - karta wycofana
 - karta - -
GN12 - Wydzierżawienie gruntów miejskich na okres do 3 lat
 - karta
 - druk GN12-D01
GN13 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN13-D01 - -
GN14 - Przepisanie umowy dzierżawy gruntu
 - karta
 - druk GN14-D01
 - druk GN14-D02
GN16 - karta wycofana
 - karta - -
GN17 - Wydanie zaświadczenia o stwierdzeniu faktu dzierżawienia działki i jej wielkości
 - karta
 - druk GN17-D01
GN18 - Wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego gminny zasób nieruchomości
 - karta
 - druk GN18-D01
 - druk GN18-D02
GN19 - karta wycofana
 - karta - -
GN20 - Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 - karta
 - druk GN20-D01
GN21 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN21-D01 - -
GN22 - wycofana
 - karta - -
 - druk GN22-D01 - -
GN23 - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 - karta
 - druk GN23-D01
GN24 - Zawarcie umowy użyczenia
 - karta
 - druk GN24-D01
GN25 - Regulacja stanów prawnych nieruchomości
 - karta
GN26 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 - karta
 - druk GN26-D01
 - druk GN26-D02
 - druk GN26-D03
GN27 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 - karta
 - druk GN27-D01