Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN01 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN01-D01

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

GN02 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

38 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN02-D01

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN02-D02

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN02-D03

45 KBPobierzPodgląd pliku

GN03 - ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

31 KBPobierzPodgląd pliku

GN06 - ZMIANA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Karta Usług

31 KBPobierzPodgląd pliku

GN08 - ODSZKODOWANIE ZA DZIAŁKI WYDZIELONE POD DROGI GMINNE

Karta Usług

33 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN08-D01

23 KBPobierzPodgląd pliku

GN12 - WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW MIEJSKICH NA OKRES 3 LAT

Karta Usług

304 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk GN12-D01

727 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

GN14 - PRZEPISANIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Karta Usług

351 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk GN14-D01

547 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk GN14-D02

638 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

GN17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STWIERDZENIU FAKTU DZIERŻAWIENIA DZIAŁKI I JEJ WIELKOŚCI

Karta Usług

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN17-D01

27 KBPobierzPodgląd pliku

GN18 - WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk GN18-D01

416 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

GN20 - ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Karta Usług

36 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN20-D01

28 KBPobierzPodgląd pliku

GN23 - SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY

Karta Usług

40 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN23-D01

45 KBPobierzPodgląd pliku

GN24 - ZAWARCIE UMOWY UŻYCZENIA

Karta Usług

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN24-D01

28 KBPobierzPodgląd pliku

GN25 - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

37 KBPobierzPodgląd pliku

GN26 - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN26-D01

44 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN26-D02

48 KBPobierzPodgląd pliku

GN27 - BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Karta Usług

42 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN27-D01

62 KBPobierzPodgląd pliku

GN28 - BONIFIKATA OD OPŁATY ZA DANY ROK ZA PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN28-D01

60 KBPobierzPodgląd pliku

GN29 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Karta Usług

53 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN29-D01

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN29-D01

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

GN30 - BONIFIKATA OD JEDNORAZOWEJ OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Karta Usług

57 KBPobierzPodgląd pliku

Druk GN30-D01

21 KBPobierzPodgląd pliku