ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

K-I0 01 - ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Karta Usług

39 KBPobierz

Druk K-I0 01-D01

48 KBPobierz

K-I0 02 - ZASADY DOKONYWANIA UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Karta Usług

38 KBPobierz

K-I0 03 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Karta Usług

37 KBPobierz

Druk K-IO 03-D01

27 KBPobierz

K-IO 05 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

52 KBPobierz

Druk K-I0 05-D01

76 KBPobierz

K-IO 06 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk K-IO 06-D01

39 KBPobierz

K-IO 07 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk K-IO 07-D01

33 KBPobierz