ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT INŻYNIERII i OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa Karty Usług.doc.pdf
K-I0 01 - Zasady wydawania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych
 - karta
 - druk K-I0 01-D01
K-I0 02 - Zasady dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej
 - karta
K-I0 03 - Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 - karta
 - druk K-IO 03-D01
K-I0 04 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg lub zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej
 - karta
 - druk K-IO 04-D01
 - druk K-IO 04-D02
K-IO 05 - Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 - karta
 - druk K-I0 05-D01
K-IO 06 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - karta
 - druk K-IO 06-D01
 - druk K-IO 06-D02
K-IO 07 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 - karta
 - druk K-IO 07-D01
K-IO 08 - Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 - karta
 - druk K-IO 08-D01