ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

KARTY USŁUG

 

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT INŻYNIERII i OCHRONY ŚRODOWISKA

 
Nazwa Karty Usług .doc .pdf
K-I0 01 - Zasady wydawania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych
 - karta
 - druk K-I0 01-D01
K-I0 02 - Zasady dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej
 - karta
K-I0 03 - Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 - karta
 - druk K-IO 03-D01
K-I0 04 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg lub zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej
 - karta
 - druk K-IO 04-D01
 - druk K-IO 04-D02
K-IO 05 - Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 - karta
 - druk K-I0 05-D01
K-IO 06 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - karta
 - druk K-IO 06-D01
K-IO 07 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 - karta
 - druk K-IO 07-D01
K-IO 08 - Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 - karta
 - druk K-IO 08-D01