ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

K-I0 01 - ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Karta Usług

39 KBPobierz

Druk K-I0 01-D01

48 KBPobierz

K-I0 02 - ZASADY DOKONYWANIA UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Karta Usług

38 KBPobierz

K-I0 03 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Karta Usług

38 KBPobierz

Druk K-IO 03-D01

29 KBPobierz

K-IO 05 - USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

64 KBPobierz

Druk K-I0 05-D01

28 KBPobierz

Druk K-I0 05-D02

18.7 KBPobierz

Dodatkowe informacje

28 KBPobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

19.4 KBPobierz

K-IO 06 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk K-IO 06-D01

39 KBPobierz

K-IO 07 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk K-IO 07-D01

33 KBPobierz