BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

K-I0 01 - ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Karta Usług

40 KBPobierz

Druk K-I0 01-D01

48 KBPobierz

K-I0 02 - ZASADY DOKONYWANIA UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Karta Usług

39 KBPobierz

K-I0 03 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Karta Usług

39 KBPobierz

Druk K-IO 03-D01

29 KBPobierz

K-IO 05 - USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

66 KBPobierz

Druk K-I0 05-D01

301 KBPobierz na dysk

- Oświadczenie o prawie do nieruchomości

22 KBPobierz

- Zgoda właściciela

54 KBPobierz na dysk

- Oświadczenie Wspólnoty

23 KBPobierz

Druk K-I0 05-D02

18.7 KBPobierz

Dodatkowe informacje

26 KBPobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

19.4 KBPobierz

K-IO 06 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta Usług

44 KBPobierz

Druk K-IO 06-D01

39 KBPobierz

K-IO 07 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Karta Usług

39 KBPobierz

Druk K-IO 07-D01

33 KBPobierz