BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejski Konserwator Zabytków

MKZ01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk MKZ01-D01 + załączniki

24 KBPobierz

MKZ02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

44 KBPobierz

Druk MKZ02-D01 + załączniki

21 KBPobierz

MKZ03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk MKZ03-D01

21 KBPobierz

MKZ04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW

Karta Usług

41 KBPobierz

Druk MKZ04-D01

24 KBPobierz

MKZ05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk MKZ05-D01

34 KBPobierz

MKZ07 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB KORZYSTANIA Z ZABYTKU NIERUCHOMEGO, JEGO ZABEZPIECZENIA I WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, A TAKŻE ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TYM ZABYTKU

Karta Usług

31 KBPobierz na dysk

Druk MKZ07-D01

47 KBPobierz na dysk