ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
MKZ01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ01-D01 + załączniki
MKZ02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ02-D01 + załączniki
MKZ03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ03-D01
MKZ04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW
 - karta
 - druk MKZ04-D01
MKZ05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ05-D01
MKZ06 - POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW (WYCOFANA)
 - karta -
 - druk MKZ06-D01 -
MKZ07 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB KORZYSTANIA Z ZABYTKU NIERUCHOMEGO, JEGO ZABEZPIECZENIA I WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, A TAKŻE ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TYM ZABYTKU
 - karta
 - druk MKZ07-D01