Miejski Konserwator Zabytków

MKZ-01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

Karta Usług

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

27 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ02-D01

26 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ZABYTKU NIERUCHOMEGO ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ03-D01

27 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ NAPISÓW

Karta Usług

41 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ04-D01

29 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ05-D01

61 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-06 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-07 - POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE ZABYTKU NIERUCHOMEGO ALBO TRWAŁE PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KBPobierzPodgląd pliku

MKZ-08 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Karta Usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

Druk MKZ01-D01

26 KBPobierzPodgląd pliku