ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
MKZ01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ01-D01 + załączniki
MKZ02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ02-D01 + załączniki
MKZ03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ03-D01
MKZ04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW
 - karta
 - druk MKZ04-D01
MKZ05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ05-D01
MKZ06 - POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW
 - karta
 - druk MKZ06-D01
MKZ07 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB KORZYSTANIA Z ZABYTKU NIERUCHOMEGO, JEGO ZABEZPIECZENIA I WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, A TAKŻE ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TYM ZABYTKU
 - karta
 - druk MKZ07-D01