ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejski Konserwator Zabytków

MKZ01 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

42 KBPobierz na dysk

Druk MKZ01-D01 + załączniki

1.1 MBPobierz

MKZ02 - POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

35 KBPobierz na dysk

Druk MKZ02-D01 + załączniki

1.0 MBPobierz

MKZ03 - POZWOLENIE NA PODZIAŁ ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

44 KBPobierz na dysk

Druk MKZ03-D01

79 KBPobierz

MKZ04 - POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW

Karta Usług

34 KBPobierz na dysk

Druk MKZ04-D01

83 KBPobierz

MKZ05 - POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Karta Usług

33 KBPobierz na dysk

Druk MKZ05-D01

55 KBPobierz

MKZ07 - ZALECENIA KONSERWATORSKIE OKREŚLAJĄCE SPOSÓB KORZYSTANIA Z ZABYTKU NIERUCHOMEGO, JEGO ZABEZPIECZENIA I WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, A TAKŻE ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TYM ZABYTKU

Karta Usług

31 KBPobierz na dysk

Druk MKZ07-D01

47 KBPobierz na dysk