Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

EKS01 - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk EKS01-D01

27 KBPobierzPodgląd pliku

Druk EKS01-D02

53 KBPobierzPodgląd pliku

Druk EKS01-D03

57 KBPobierzPodgląd pliku

EKS02 - WYDANIE WNIOSKU O ODPIS INSYTUCJI KULTURY, KTÓREJ ORGANIZATOREM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Karta Usług

323 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk EKS02-D01 WNIOSEK O ODPIS PEŁNY

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk EKS02-D02 WNIOSEK O ODPIS SKRÓCONY

33 KBPobierzPodgląd pliku