ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY i SPORTU

Nazwa Karty Usług.doc.pdf
EKS01 - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 - karta
 - druk EKS01-D01
 - druk EKS01-D02
 - druk EKS01-D03
EKS02 - Wydanie wniosku o odpis instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Kołobrzeg
 - karta
 - druk EKS01-D01