ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY i SPORTU

Nazwa Karty Usług.doc.pdf
EKS01 - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 - karta
 - druk EKS01-D01
 - druk EKS01-D02
 - druk EKS01-D03
EKS02 - Wydanie wniosku o odpis instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Kołobrzeg
 - karta
 - druk EKS01-D01