ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa Karty Usług.doc.pdf
WZK01 - UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY CZYNNEJ, POSIADAJĄCEJ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY LUB SPRAWUJĄCEJ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY
- karta

- druk WZK01-D01

WZK02 - WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD
- karta

- druk WZK02-D01

WZK03 - POKRYWANIE NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY
- karta
- druk WZK03-D01
- druk WZK03-D02
- druk WZK03-D03