BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Zarządzania Kryzysowego

WZK01 - UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY CZYNNEJ, POSIADAJĄCEJ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY LUB SPRAWUJĄCEJ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Karta Usług

48 KBPobierz

Druk WZK01-D01

61 KBPobierz

WZK02 - WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD

Karta Usług

83 KBPobierz

Druk WZK02-D01

59 KBPobierz

WZK03 - POKRYWANIE NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY

Karta Usług

75 KBPobierz

Druk WZK03-D01

52 KBPobierz