Wydział Zarządzania Kryzysowego

WZK01 - UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY CZYNNEJ, POSIADAJĄCEJ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY LUB SPRAWUJĄCEJ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WZK01-D01

61 KBPobierzPodgląd pliku

WZK02 - WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD

Karta Usług

83 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WZK02-D01

59 KBPobierzPodgląd pliku

WZK03 - POKRYWANIE NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY

Karta Usług

75 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WZK03-D01

52 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WZK03-D02

27 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WZK03-D03

28 KBPobierzPodgląd pliku