ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa Karty Usług.doc.pdf
WZK01 - UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY CZYNNEJ, POSIADAJĄCEJ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY LUB SPRAWUJĄCEJ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY
- karta

- druk WZK01-D01

WZK02 - WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD
- karta

- druk WZK02-D01

WZK03 - POKRYWANIE NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY
- karta
- druk WZK03-D01
- druk WZK03-D02
- druk WZK03-D03