ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

USC11 - NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Karta Usług

36 KBPobierz na dysk

Druk 11-D01

24 KBPobierz na dysk

USC12 - REJESTRACJA ZGONU

Karta Usług

64 KBPobierz na dysk

USC14 - UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

48 KBPobierz na dysk

Druk 14-D01

34 KBPobierz na dysk

USC22 - AKT URODZENIA - REJESTRACJA NOWORODKA

Karta Usług

96 KBPobierz na dysk

USC23 - OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

Karta Usług

88 KBPobierz na dysk

USC24 - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC I JEGO REJESTRACJA

Karta Usług

98 KBPobierz na dysk

USC25 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

Karta Usług

81 KBPobierz na dysk

Druk 25-D01

63 KBPobierz na dysk

USC26 - ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSKIEGO ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO - PRAWNYM

Karta Usług

93 KBPobierz na dysk

USC27 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

53 KBPobierz na dysk

Druk 27-D01

36 KBPobierz na dysk

USC28 - PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W TRYBIE TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

82 KBPobierz na dysk

Druk 28-D01

59 KBPobierz na dysk

Druk 28-D02

59 KBPobierz na dysk

Druk 28-D03

59 KBPobierz na dysk

Załączniki

46 KBPobierz

USC29 - ORZEKANIE O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

Karta Usług

76 KBPobierz na dysk

Druk 29-D01

39 KBPobierz na dysk

USC30 - WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

55 KBPobierz na dysk

Druk 30-D01

32 KBPobierz na dysk