ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
USC01 - karta wycofana
USC02 - karta wycofana
USC03 - karta wycofana
USC04 - karta wycofana
USC05 - karta wycofana
USC06 - karta wycofana
USC07 - karta wycofana
USC08 - karta wycofana
USC09 - karta wycofana
USC10 - karta wycofana
USC11 - Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 - karta  
 - druk 11-D01  
USC12 - Rejestracja zgonu
 - karta  
USC13 - karta wycofana
USC14 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 - karta  
 - druk 14-D01  
USC15 - karta wycofana
USC16 - karta wycofana
USC17 - karta wycofana
USC18 - karta wycofana
USC19 - karta wycofana
USC20 - karta wycofana
USC21 - karta wycofana
USC22 - Akt urodzenia - rejestracja noworodka
 - karta  

USC23 - Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 - karta  

USC24 - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
 - karta  

USC25 - Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 - karta  

 - druk 25-D01  

USC26 - Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym
 - karta  

USC27 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 27-D01  

USC28 - Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w trybie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 28-D01  

 - druk 28-D02  

 - druk 28-D03  

 - załączniki  

USC29 - Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
 - karta  

 - druk 29-D01  

USC30 - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 30-D01