Urząd Stanu Cywilnego

USC01 - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Karta Usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

USC02 - OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA

Karta Usług

26 KBPobierzPodgląd pliku

USC05 - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

29 KBPobierzPodgląd pliku

USC07 - ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta Usług

23 KBPobierzPodgląd pliku

USC11 - NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Karta Usług

25 KBPobierzPodgląd pliku

Druk 11-D01

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC12 - REJESTRACJA ZGONU

Karta Usług

29 KBPobierzPodgląd pliku

USC14 - UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

26 KBPobierzPodgląd pliku

Druk 14-D01

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC15 - SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Karta Usług

25 KBPobierzPodgląd pliku

USC16 - PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W TRYBIE TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

33 KBPobierzPodgląd pliku

USC21 - ZMIANA IMIENIA / ZMIANA NAZWISKA

Karta Usług

33 KBPobierzPodgląd pliku

USC22 - WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

29 KBPobierzPodgląd pliku

USC23 - OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

Karta Usług

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC24 - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC I JEGO REJESTRACJA

Karta Usług

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC25 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

Karta Usług

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 25-D01

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC26 - ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSKIEGO ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO - PRAWNYM

Karta Usług

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC27 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 27-D01

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC28 - PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W TRYBIE TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 28-D01

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 28-D02

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 28-D03

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki

46 KBPobierzPodgląd pliku

USC29 - ORZEKANIE O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

Karta Usług

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 29-D01

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC30 - WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Druk 30-D01

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

USC31 - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Karta Usług

32 KBPobierzPodgląd pliku