BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

USC11 - NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Karta Usług

36 KBPobierz na dysk

Druk 11-D01

24 KBPobierz na dysk

USC12 - REJESTRACJA ZGONU

Karta Usług

64 KBPobierz na dysk

USC14 - UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

48 KBPobierz na dysk

Druk 14-D01

34 KBPobierz na dysk

USC22 - AKT URODZENIA - REJESTRACJA NOWORODKA

Karta Usług

96 KBPobierz na dysk

USC23 - OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

Karta Usług

88 KBPobierz na dysk

USC24 - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC I JEGO REJESTRACJA

Karta Usług

98 KBPobierz na dysk

USC25 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

Karta Usług

81 KBPobierz na dysk

Druk 25-D01

63 KBPobierz na dysk

USC26 - ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSKIEGO ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO - PRAWNYM

Karta Usług

93 KBPobierz na dysk

USC27 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

53 KBPobierz na dysk

Druk 27-D01

36 KBPobierz na dysk

USC28 - PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W TRYBIE TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

82 KBPobierz na dysk

Druk 28-D01

59 KBPobierz na dysk

Druk 28-D02

59 KBPobierz na dysk

Druk 28-D03

59 KBPobierz na dysk

Załączniki

46 KBPobierz

USC29 - ORZEKANIE O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

Karta Usług

76 KBPobierz na dysk

Druk 29-D01

39 KBPobierz na dysk

USC30 - WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Karta Usług

55 KBPobierz na dysk

Druk 30-D01

32 KBPobierz na dysk