ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
USC01 - karta wycofana
USC02 - karta wycofana
USC03 - karta wycofana
USC04 - karta wycofana
USC05 - karta wycofana
USC06 - karta wycofana
USC07 - karta wycofana
USC08 - karta wycofana
USC09 - karta wycofana
USC10 - karta wycofana
USC11 - Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 - karta  
 - druk 11-D01  
USC12 - Rejestracja zgonu
 - karta  
USC13 - karta wycofana
USC14 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 - karta  
 - druk 14-D01  
USC15 - karta wycofana
USC16 - karta wycofana
USC17 - karta wycofana
USC18 - karta wycofana
USC19 - karta wycofana
USC20 - karta wycofana
USC21 - karta wycofana
USC22 - Akt urodzenia - rejestracja noworodka
 - karta  

USC23 - Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 - karta  

USC24 - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
 - karta  

USC25 - Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 - karta  

 - druk 25-D01  

USC26 - Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym
 - karta  

USC27 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 27-D01  

USC28 - Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w trybie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 28-D01  

 - druk 28-D02  

 - druk 28-D03  

 - załączniki  

USC29 - Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
 - karta  

 - druk 29-D01  

USC30 - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 - karta  

 - druk 30-D01