ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Obywatelski

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| MicroWOft Office Word | Adobe Acrobat Reader |

WYDZIAŁ OBYWATELSKI

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
WO01 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
- karta
- druk WO01-D01  
WO02 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
- karta
- druk WO02-D01  
WO03 - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
- karta
- druk WO03-D01  
WO04 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
- karta
- druk WO04-D01  
WO05 - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEJ DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
- karta
- druk WO05-D01  
WO06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- karta
- druk WO06-D01  
WO08 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
- karta
- druk WO08-D01  
WO09 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
- karta
- druk WO09-D01  
WO10 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
- karta
- druk WO10-D01  
WO11 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
- karta
- druk WO11-D01  
WO12 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
- karta
- druk WO12-D01
WO13 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – Z URZĘDU
- karta
- druk WO13-D01
WO14 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
- karta
- druk WO14-D01
- druk WO14-D02
- druk WO14-D03
- druk WO14-D04
WO18 - UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE KOŁOBRZEGU
- karta
- druk WO18-D01  
- postępowanie w sytuacji utraty dowodu osobistego

W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Urzędzie Miasta lub Gminy jest on nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku, "O dowodach osobistych". Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

UWAGA! Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

 
WO20 - WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - WYMIANA
- karta
- druk WO20-D01  
WO23 - UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
- karta
- druk WO23-D01  
WO28 - PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA
- karta  

- druk WO28-D01

- druk WO28-D02

WO29 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
- karta
- druk WO29-D01
WO30 - PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH
- karta
- druk WO30-D01
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
- portal internetowy  
WO32 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – NA WNIOSEK
- karta
- druk WO32-D01
WO33 - Duplikat decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
- karta
- druk WO33-D01
WO34 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
- karta
- druk WO34-D01
WO35 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kołobrzeg, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal)
- karta
- druk WO35-D01
WO36 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane na okres do dwóch dni
- karta
- druk WO36-D01
WO37 - Zezwolenia na organizowanie przyjęć jako usługi kateringowe    
- karta
- druk WO37-D01
WO38 - Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
- karta
- druk WO38-D01
WO39 - Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
- karta
- druk WO39-D01
- druk WO39-D02 (druk wycofany) - -
- druk WO39-D03
WO40 - Zmiana danych w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- karta
- druk WO40-D01
WO41 - Przyjęcie licencji do depozytu
- karta
- druk WO41-D01
WO42 - Dokonanie wpisu w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
- karta
- druk WO42-D01