BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Obywatelski

WO01 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Karta Usług

53 KBPobierz

Druk WO01-D01

141 KBPobierz na dysk
Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 2017 poz. 657 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ww. ustawie przetwarzane są dane osobowe.

WO02 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk WO02-D01

132 KBPobierz na dysk

WO03 - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

45 KBPobierz

Druk WO03-D01

142 KBPobierz na dysk

WO04 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

47 KBPobierz

Druk WO04-D01

136 KBPobierz na dysk

WO05 - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEJ DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Karta Usług

47 KBPobierz

Druk WO05-D01

138 KBPobierz na dysk

WO06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk WO06-D01

145 KBPobierz na dysk

WO08 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Karta Usług

55 KBPobierz

Druk WO08-D01

142 KBPobierz na dysk

WO09 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Karta Usług

49 KBPobierz

Druk WO09-D01

136 KBPobierz na dysk

WO10 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Karta Usług

51 KBPobierz

Druk WO10-D01

141 KBPobierz na dysk

WO11 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

44 KBPobierz

Druk WO11-D01

132 KBPobierz na dysk

WO12 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta Usług

30 KBPobierz

Druk WO12-D01

27 KBPobierz

WO13 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – Z URZĘDU

Karta Usług

23 KBPobierz

Druk WO13-D01

25 KBPobierz

WO14 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Karta Usług

45 KBPobierz

Druk WO14-D01

26 KBPobierz

Druk WO14-D02

25 KBPobierz

Druk WO14-D03

25 KBPobierz

Druk WO14-D04

25 KBPobierz

WOM18 - UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE KOŁOBRZEGU

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk WOM18-D01

128 KBPobierz na dysk

W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Urzędzie Miasta lub Gminy jest on nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku, "O dowodach osobistych". Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. UWAGA! Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu

23 KBPobierz

WO20 - WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta Usług

63 KBPobierz

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1.7 MBPobierz na dysk

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

88 KBPobierz na dysk

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

1.3 MBPobierz na dysk

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

1.6 MBPobierz na dysk

Formularz odbioru dowodu osobistego

51 KBPobierz na dysk
Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 poz. 1474 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ww. ustawie przetwarzane są dane osobowe.

WO23 - UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

Karta Usług

45 KBPobierz

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

6.5 MBPobierz na dysk

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1.7 MBPobierz na dysk

WO28 - PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Karta Usług

62 KBPobierz

Druk WO28-D01

22 KBPobierz

WO29 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Karta Usług

53 KBPobierz

Druk WO29-D01

36 KBPobierz

WO30 - PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk WO30-D01

34 KBPobierz

WO32 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – NA WNIOSEK

Karta Usług

23 KBPobierz

Druk WO32-D01

28 KBPobierz

WO33 - DUPLIKAT DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usług

18.6 KBPobierz

Druk WO33-D01

13.9 KBPobierz

WO34 - UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Karta Usług

18.9 KBPobierz

Druk WO34-D01

13.7 KBPobierz

WO35 - ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG, PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL)

Karta Usług

53 KBPobierz

Druk WO35-D01

40 KBPobierz

WO36 - JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDAWANE NA OKRES DO DWÓCH DNI

Karta Usług

43 KBPobierz

Druk WO36-D01

39 KBPobierz

WO37 - ZEZWOLENIA NA ORGANIZOWANIE PRZYJĘĆ JAKO USŁUGI KATERINGOWE

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk WO37-D01

36 KBPobierz

WO38 - OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK POPRZEDNI

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk WO38-D01

38 KBPobierz

WO39 - LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk WO39-D01

37 KBPobierz

Druk WO39-D03

35 KBPobierz

WO40 - ZMIANA DANYCH W LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Karta Usług

51 KBPobierz

Druk WO40-D01

33 KBPobierz

WO41 - PRZYJĘCIE LICENCJI DO DEPOZYTU

Karta Usług

38 KBPobierz

Druk WO41-D01

36 KBPobierz

WO42 - DOKONANIE WPISU W EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Karta Usług

42 KBPobierz

Druk WO42-D01

58 KBPobierz