Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Obsługi Mieszkańców

WOM01 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Karta Usług

75 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM01-D01

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku
Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 2017 poz. 657 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ww. ustawie przetwarzane są dane osobowe.

WOM02 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM02-D01

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM03 - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM03-D01

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM04 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM04-D01

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM05 - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEJ DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM05-D01

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WO06-D01

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM07 - UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU WYBORCÓW

Karta Usług

59 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D01

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D02

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D03

61 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D04

37 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

54 KBPobierzPodgląd pliku

WOM08 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Karta Usług

58 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM08-D01

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM09 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Karta Usług

51 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM09-D01

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM10 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Karta Usług

56 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM10-D01

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM11 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM11-D01

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM12 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM12-D01

31 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM13 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – Z URZĘDU

Karta Usług

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM13-D01

31 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM14 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM14-D01

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM14-D02

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM14-D03

34 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM14-D04

33 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM18 - UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM18-D01

352 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

WOM20 - WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta Usług

71 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

230 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Urzędzie Miasta lub Gminy jest on nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku, "O dowodach osobistych". Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. UWAGA! Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

23 KBPobierzPodgląd pliku

WOM23 - UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

Karta Usług

50 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

377 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

378 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WOM28 - PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Karta Usług

84 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM28-D01

53 KBPobierzPodgląd pliku

WOM29 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Karta Usług

36 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM29-D01

56 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM30 - PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM30-D01

49 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM32 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – NA WNIOSEK

Karta Usług

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM32-D01

32 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM33 - DUPLIKAT DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usług

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM33-D01

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

WOM34 - UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Karta Usług

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM34-D01

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

WOM35 - ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG, PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL)

Karta Usług

54 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM35-D01

52 KBPobierzPodgląd pliku

WOM36 - JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDAWANE NA OKRES DO DWÓCH DNI

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM36-D02

50 KBPobierzPodgląd pliku

WOM37 - ZEZWOLENIA NA ORGANIZOWANIE PRZYJĘĆ JAKO USŁUGI KATERINGOWE

Karta Usług

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM37-D03

49 KBPobierzPodgląd pliku

WOM38 - OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK POPRZEDNI

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM38-D04

42 KBPobierzPodgląd pliku

WOM39 - LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ

Karta Usług

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM39-D01

37 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM39-D03

35 KBPobierzPodgląd pliku

WOM40 - ZMIANA DANYCH W LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Karta Usług

51 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM40-D01

33 KBPobierzPodgląd pliku

WOM41 - PRZYJĘCIE LICENCJI DO DEPOZYTU

Karta Usług

38 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM41-D01

36 KBPobierzPodgląd pliku

WOM42 - DOKONANIE WPISU W EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Karta Usług

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM42-D01

78 KBPobierzPodgląd pliku