Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Księgowości i Sprawozdawczości

WKS01 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WKS01 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS01 - D1

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS01 - D2

40 KBPobierzPodgląd pliku

WKS02 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY FIZYCZNE

WKS02 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY FIZYCZNE

54 KBPobierzPodgląd pliku

WKS02 - Instrukcja pomoc de minimis

288 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D1

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D2

28 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D3

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D4

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D5

28 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D6

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D7

289 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D8

324 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D9

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D10

46 KBPobierzPodgląd pliku

WKS03 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY PRAWNE

WKS03 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY PRAWNE

52 KBPobierzPodgląd pliku

WKS03 - instrukcja pomoc de minimis

288 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D1

42 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D2

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D3

289 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D4

324 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D5

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D6

46 KBPobierzPodgląd pliku

WKS04 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby fizyczne)

WKS04 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby fizyczne)

48 KBPobierzPodgląd pliku

WKS04 - Instrukcja pomoc de minimis

255 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D1

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D2

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D3

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D4

28 KBPobierzPodgląd pliku

WKS05 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

WKS05 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

21 KBPobierzPodgląd pliku

WKS05 - Instrukcja pomoc de minimis

255 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D1

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D2

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D3

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D4

291 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D5

325 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D6

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D7

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D8

228 KBPobierzPodgląd pliku

WKS06 - WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

WKS06 - WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS06 - D1

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS06 - D2

34 KBPobierzPodgląd pliku

WKS07 - WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY

WKS07 - WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS07 - D1

33 KBPobierzPodgląd pliku