Wydział Księgowości i Sprawozdawczości

WKS01 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WKS01 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS01 - D1

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS01 - D2

40 KBPobierzPodgląd pliku

WKS02 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY FIZYCZNE

WKS02 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY FIZYCZNE

54 KBPobierzPodgląd pliku

WKS02 - Instrukcja pomoc de minimis

288 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D1

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D2

28 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D3

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D4

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D5

28 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D6

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D7

289 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D8

324 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D9

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS02 - D10

46 KBPobierzPodgląd pliku

WKS03 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY PRAWNE

WKS03 - WNIOSEK W SPRAWIE ULGI (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) OSOBY PRAWNE

52 KBPobierzPodgląd pliku

WKS03 - instrukcja pomoc de minimis

288 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D1

42 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D2

228 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D3

289 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D4

324 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D5

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS03 - D6

46 KBPobierzPodgląd pliku

WKS04 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby fizyczne)

WKS04 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby fizyczne)

48 KBPobierzPodgląd pliku

WKS04 - Instrukcja pomoc de minimis

255 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D1

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D2

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D3

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS04 - D4

28 KBPobierzPodgląd pliku

WKS05 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

WKS05 - WNIOSEK W SPRAWIE ULG W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

21 KBPobierzPodgląd pliku

WKS05 - Instrukcja pomoc de minimis

255 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D1

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D2

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D3

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D4

291 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D5

325 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D6

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D7

46 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS05 - D8

228 KBPobierzPodgląd pliku

WKS06 - WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

WKS06 - WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS06 - D1

45 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS06 - D2

34 KBPobierzPodgląd pliku

WKS07 - WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY

WKS07 - WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WKS07 - D1

33 KBPobierzPodgląd pliku