BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury

UA01 - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA01-D01

88 KBPobierz na dysk

UA02 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA02-D01

90 KBPobierz na dysk

UA03 - DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI NA RZECZ INNEJ OSOBY

Karta Usług

22 KBPobierz na dysk

Druk UA03-D01

46 KBPobierz na dysk

UA04 - DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Karta Usług

26 KBPobierz na dysk

Druk UA04-D01

50 KBPobierz na dysk

UA05 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

27 KBPobierz na dysk

Druk UA05-D01

45 KBPobierz na dysk

UA06 - WYDANIE WPISU I WYRYSU ZE STUDIUM LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Karta Usług

23 KBPobierz na dysk

Druk UA06-D01

28 KBPobierz na dysk

UA07 - WNIOSEK O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA07-D01

58 KBPobierz na dysk

UA08 - WNIOSEK DO MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.4 KBPobierz na dysk

Druk UA08-D01

57 KBPobierz na dysk

UA09 - UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.3 KBPobierz na dysk

Druk UA09-D01

58 KBPobierz na dysk

UA10 - WNIOSEK DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.6 KBPobierz na dysk

Druk UA10-D01

58 KBPobierz na dysk

UA11 - UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.1 KBPobierz na dysk

Druk UA11-D01

59 KBPobierz na dysk