ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury

UA01 - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA01-D01

88 KBPobierz na dysk

UA02 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA02-D01

90 KBPobierz na dysk

UA03 - DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI NA RZECZ INNEJ OSOBY

Karta Usług

22 KBPobierz na dysk

Druk UA03-D01

46 KBPobierz na dysk

UA04 - DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Karta Usług

26 KBPobierz na dysk

Druk UA04-D01

50 KBPobierz na dysk

UA05 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

27 KBPobierz na dysk

Druk UA05-D01

45 KBPobierz na dysk

UA06 - WYDANIE WPISU I WYRYSU ZE STUDIUM LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Karta Usług

23 KBPobierz na dysk

Druk UA06-D01

28 KBPobierz na dysk

UA07 - WNIOSEK O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

24 KBPobierz na dysk

Druk UA07-D01

58 KBPobierz na dysk

UA08 - WNIOSEK DO MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.4 KBPobierz na dysk

Druk UA08-D01

57 KBPobierz na dysk

UA09 - UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.3 KBPobierz na dysk

Druk UA09-D01

58 KBPobierz na dysk

UA10 - WNIOSEK DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.6 KBPobierz na dysk

Druk UA10-D01

58 KBPobierz na dysk

UA11 - UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta Usług

19.1 KBPobierz na dysk

Druk UA11-D01

59 KBPobierz na dysk