ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w formacie Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nazwa Karty Usług .pdf
UA01 - Decyzja o warunkach zabudowy
 - karta
 - druk UA01-D01
UA02 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 - karta
 - druk UA02-D01
UA03 - Decyzja o przeniesieniu decyzji na rzecz innej osoby
 - karta
 - druk UA03-D01
UA04 - Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 - karta
 - druk UA04-D01
UA05 - Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA05-D01
UA06 - Wydanie wypisu i wyrysuj ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania
 - karta
 - druk UA06-D01
UA07 - Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA07-D01
UA08 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA08-D01
UA09 - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA09-D01
UA10 - Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA10-D01
UA11 - Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA11-D01