ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w formacie Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nazwa Karty Usług .pdf
UA01 - Decyzja o warunkach zabudowy
 - karta
 - druk UA01-D01
UA02 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 - karta
 - druk UA02-D01
UA03 - Decyzja o przeniesieniu decyzji na rzecz innej osoby
 - karta
 - druk UA03-D01
UA04 - Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 - karta
 - druk UA04-D01
UA05 - Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA05-D01
UA06 - Wydanie wypisu i wyrysuj ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania
 - karta
 - druk UA06-D01
UA07 - Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA07-D01
UA08 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA08-D01
UA09 - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA09-D01
UA10 - Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA10-D01
UA11 - Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - karta
 - druk UA11-D01