ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Gospodarki Odpadami

K-GO 01 - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG LUB ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Karta Usług

60 KBPobierz

Druk K-GO 01-D01

33 KBPobierz

Druk K-GO 01-D02

29 KBPobierz

K-GO 02 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Karta Usług

40 KBPobierz

Druk K-GO 02-D01

36 KBPobierz