BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 20 października 2017 roku o godzinie 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Żnin,
  2. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Siemyśl.
  3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024,
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  6. apelu o intensyfikację prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11,
  7. sprzedaży działek położonych w obrębie 17 miasta Kołobrzeg,
  8. sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonych w Niekaninie przy ul. Radosnej 23,
  9. ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 155/9 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej,
  10. ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 4/332, 3/2 obręb 8 miasta Kołobrzeg,
  11. ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 11/8, 4/118, 4/376 obręb 8 miasta Kołobrzeg,
  12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  13. uzgodnienia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
  14. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

10.6 MBPobierz

Porządek sesji Rady Miasta

19.5 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Żnin

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Siemyśl

168 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

2.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024

1.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

279 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie apelu o intensyfikację prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11

249 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w obrębie 17 miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonych w Niekaninie przy ul. Radosnej 23

207 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 155/9 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 4/332, 3/2 obręb 8 miasta Kołobrzeg

4.7 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 11/8, 4/118, 4/376 obręb 8 miasta Kołobrzeg

543 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

348 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

189 KBPobierz na dysk