ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 20 października 2017 roku o godzinie 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Żnin,
  2. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Siemyśl.
  3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024,
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  6. apelu o intensyfikację prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11,
  7. sprzedaży działek położonych w obrębie 17 miasta Kołobrzeg,
  8. sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonych w Niekaninie przy ul. Radosnej 23,
  9. ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 155/9 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej,
  10. ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 4/332, 3/2 obręb 8 miasta Kołobrzeg,
  11. ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 11/8, 4/118, 4/376 obręb 8 miasta Kołobrzeg,
  12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  13. uzgodnienia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
  14. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

10.6 MBPobierz

Porządek sesji Rady Miasta

19.5 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Żnin

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Gminie Siemyśl

168 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

2.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024

1.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

279 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie apelu o intensyfikację prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11

249 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w obrębie 17 miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonych w Niekaninie przy ul. Radosnej 23

207 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 155/9 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 4/332, 3/2 obręb 8 miasta Kołobrzeg

4.7 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 11/8, 4/118, 4/376 obręb 8 miasta Kołobrzeg

543 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

348 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

189 KBPobierz na dysk