ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Drogowy

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT DROGOWY

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
K-DR01 - Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
- karta
- druk KDR01-D01
K-DR02 - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
- karta
- druk KDR02-D01
- druk KDR02-D02
- druk KDR02-D03
K-DR03 - Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg
- karta
 - Uchwała Nr XXXV.527.17 z dnia 13 września 2017 r. ws. określenia przystanków  
- Uchwała Nr XXXV.528.17 z dnia 13 września 017 r. ws. ustalenia stawki opłat za korzys. z przystanków  
- druk KDR03-D01
- druk KDR03-D02
- druk KDR03-D03
- druk KDR03-D04
 - mapa przystanków