ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Drogowy

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |
pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT DROGOWY

 
Nazwa Karty Usług.doc.pdf
K-DR01 - Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
- karta
- druk KDR01-D01
K-DR02 - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
- karta
- druk KDR02-D01
- druk KDR02-D02
- druk KDR02-D03
K-DR03 - Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg
- karta
- druk KDR03-D01
- druk KDR03-D02
- druk KDR03-D03