Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania demontaż metalowej płaskorzeźby ze ściany latarni morskiej, zlokalizowanej na dz. nr 4/1, Obr. 4 m. Kołobrzeg, ul. Morska 10, nr rejestru A-1880 - POZOSTAŁOŚCI UMOCNIEŃ TWIERDZY KOŁOBRZESKIEJ PRZYCZÓŁEK PRZY WEJŚCIU DO PORTU, wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr KI.IV-Oa/IO/64 z dnia 10 kwietnia 1964 r. oraz remont i konserwacja fragmentu elewacji po zdjęciu płaskorzeźby.

DOKUMENTACJA

Pełna treść zapytania ofertowego

494 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

246 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

131 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt architektoniczno - budowlany

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

653 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Stan zachowania - program prac konserwatorskich

14.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Decyzja nr 1 - Starosta Kołobrzeski

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Decyzja nr 2 - Prezydent Miasta Kołobrzeg - Miejski Konserwator Zabytków

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku