ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Lokalowy

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |

pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT LOKALOWY

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
L01 - Wyrażenie zgody na oddanie w bezpłatne używanie (użyczenie) lub podnajem lokalu komunalnego
 - karta
 - druk L01-D01
L02 - Zamiana międzylokatorska
 - karta
 - druk L02-D01
L03 - Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal komunalny
 - karta
 - druk L03-D01
 - druk L03-D02
 - druk L03-D03
L04 - karta pusta
 - karta - -
 - druk L04-D01 - -
L05 - Zamiana lokalu mieszkalnego lub poprawa warunków mieszkaniowych
 - karta
 - druk L05-D01
L06 - Zmiana mieszkania w zamian za spłatę zadłużenia
 - karta
 - druk L06-D01
L07 - karta pusta
 - karta - -
 - druk L07-D01 - -
L08 - Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
 - karta
 - druk L08-D01
 - druk L08-D02
 - druk L08-D03
L09 - Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Kołobrzeg w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 - karta
 - druk L08-D01 <//a> <//a>