BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Lokalowy

L01 - WYRAŻENIE ZGODY NA ODDANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE (UŻYCZENIE) LUB PODNAJEM LOKALU KOMUNALNEGO

Karta Usług

33 KBPobierz

Druk L01-D01

38 KBPobierz

L02 - ZAMIANA MIĘDZYLOKATORSKA

Karta Usług

72 KBPobierz

Druk L02-D01

121 KBPobierz

L03 - WNIOSEK O UMORZENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL KOMUNALNY

Karta Usług

59 KBPobierz

Druk L03-D01

83 KBPobierz

Druk L03-D02

84 KBPobierz

Druk L03-D03

97 KBPobierz

L05 - ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO LUB POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Karta Usług

51 KBPobierz

Druk L05-D01

97 KBPobierz

L06 - ZAMIANA MIESZKANIA W ZAMIAN ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Karta Usług

53 KBPobierz

Druk L06-D01

96 KBPobierz

L08 - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Karta Usług

69 KBPobierz

Druk L08-D01

147 KBPobierz

Druk L08-D02

81 KBPobierz

Druk L08-D03

86 KBPobierz

L09 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk L09-D01

49 KBPobierz