BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sprawy lokalowe

GKL01 - WYRAŻENIE ZGODY NA ODDANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE (UŻYCZENIE) LUB PODNAJEM LOKALU KOMUNALNEGO

Karta Usług

34 KBPobierz

Druk GKL01-D01

39 KBPobierz

GKL02 - ZAMIANA MIĘDZYLOKATORSKA

Karta Usług

73 KBPobierz

Druk GKL02-D01

122 KBPobierz

GKL03 - WNIOSEK O UMORZENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL KOMUNALNY

Karta Usług

59 KBPobierz

Druk GKL03-D01

83 KBPobierz

Druk GKL03-D02

84 KBPobierz

Druk GKL03-D03

97 KBPobierz

GKL04 - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Karta Usług

70 KBPobierz

Druk GKL04-D01

153 KBPobierz

Druk GKL04-D02

85 KBPobierz

Druk GKL04-D03

90 KBPobierz

GKL05 - ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO LUB POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Karta Usług

52 KBPobierz

Druk GKL05-D01

99 KBPobierz

GKL06 - ZAMIANA MIESZKANIA W ZAMIAN ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Karta Usług

54 KBPobierz

Druk GKL06-D01

97 KBPobierz

GKL09 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Karta Usług

46 KBPobierz

Druk GKL09-D01

49 KBPobierz