ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat Lokalowy

L01 - WYRAŻENIE ZGODY NA ODDANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE (UŻYCZENIE) LUB PODNAJEM LOKALU KOMUNALNEGO

Karta Usług

32 KBPobierz

Druk L01-D01

39 KBPobierz

L02 - ZAMIANA MIĘDZYLOKATORSKA

Karta Usług

69 KBPobierz

Druk L02-D01

138 KBPobierz

L03 - WNIOSEK O UMORZENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL KOMUNALNY

Karta Usług

55 KBPobierz

Druk L03-D01

80 KBPobierz

Druk L03-D02

84 KBPobierz

Druk L03-D03

97 KBPobierz

L05 - ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO LUB POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Karta Usług

50 KBPobierz

Druk L05-D01

103 KBPobierz

L06 - ZAMIANA MIESZKANIA W ZAMIAN ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Karta Usług

53 KBPobierz

Druk L06-D01

102 KBPobierz

L08 - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Karta Usług

67 KBPobierz

Druk L08-D01

156 KBPobierz

Druk L08-D02

86 KBPobierz

Druk L08-D03

106 KBPobierz

L09 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Karta Usług

45 KBPobierz

Druk L09-D01

49 KBPobierz