ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Lokalowy

KARTY USŁUG

dokumenty dostępne są w dwóch formatach
| Microsoft Office Word | Adobe Acrobat Reader |

pobierz przeglądarkę Adobe

WYDZIAŁ KOMUNALNY - REFERAT LOKALOWY

Nazwa Karty Usług .doc .pdf
L01 - Wyrażenie zgody na oddanie w bezpłatne używanie (użyczenie) lub podnajem lokalu komunalnego
 - karta
 - druk L01-D01
L02 - Zamiana międzylokatorska
 - karta
 - druk L02-D01
L03 - Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal komunalny
 - karta
 - druk L03-D01
 - druk L03-D02
 - druk L03-D03
L04 - karta pusta
 - karta - -
 - druk L04-D01 - -
L05 - Zamiana lokalu mieszkalnego lub poprawa warunków mieszkaniowych
 - karta
 - druk L05-D01
L06 - Zmiana mieszkania w zamian za spłatę zadłużenia
 - karta
 - druk L06-D01
L07 - karta pusta
 - karta - -
 - druk L07-D01 - -
L08 - Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
 - karta
 - druk L08-D01
 - druk L08-D02
 - druk L08-D03
L09 - Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Kołobrzeg w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 - karta
 - druk L08-D01 <//a> <//a>