Zdrowszy Kołobrzeg - wykrywanie nowotworów piersi 70+.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

35 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenia realizatorów

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Karta oceny formalnej oferty

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Karta oceny merytorycznej

22 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego

28 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

533 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku