Konkursy ogłaszane w trybie art. 9b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 14 ust 2 ustawy o zdrowiu publicznym