Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 28 lipca 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030,
  3. powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,
  5. oddania w nieodpłatne użytkowanie udziału w nieruchomości zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9,
  6. sprzedaży działek gruntu nr 13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej,
  7. sprzedaży działki nr 40 obręb 6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
  8. oddania w dzierżawę na okres 30 lat działki nr 175/21 w obrębie 11 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
  9. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał spakowane do .zip

16.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry

8.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie udziału w nieruchomości zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu nr 13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 40 obręb 6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat działki nr 175/21 w obrębie 11 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej

491 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku