Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PODJĘTE UCHWAŁY XXIII SESJI RADY MIASTA

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

16.8 MBPobierz

Głosowania

10.8 MBPobierz

Uchwała nr XXIII/324/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

1.3 MBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/325/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027

422 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/326/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych

180 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/327/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kolobrzeg programu pn.: "Kołobrzeski program dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19"

191 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/328/20 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

175 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/329/20 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

92 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/330/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

169 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/331/20 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów

173 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/332/20 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

86 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/333/20 w sprawie sprzedaży działki numer 209/5 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu oraz działki numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu

86 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/334/20 w sprawie sprzedaży działki numer 209/6 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu

85 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/335/20 w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2020

10.3 MBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/336/20 w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 345/2 obręb 12 o powierzchni 10 m2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jagiellońskiej

1.2 MBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/337/20 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/37 o powierzchni 7,08 m2 położonej w obrębie 12 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu

279 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/338/20 w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości

85 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/339/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Miasto Kołobrzeg

93 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/340/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta

620 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/341/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

200 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/342/20 w sprawie rozpatrzenia petycji

1.0 MBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/343/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki

268 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/344/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok

92 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/345/20 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 – 2019

92 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/346/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku

90 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXIII/347/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków

91 KBPobierz na dysk

Protokół

0.9 MBPobierz na dysk