BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Krzysztof MIELNIKIEWICZ

tel.: +48 94 35 51 584 | pokój nr 316, III piętro
email:
k.mielnikiewicz@um.kolobrzeg.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań z zakresu kompetencji i obowiązków ABI określonych w:

  1. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z zm.)
  2. Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Bezpieczeństwo Informacji (ABI)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316