ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zarządzenie wewnętrzne nr 124/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

89 KBPobierz na dysk

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2016

258 KBPobierz na dysk

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Kołobrzeg w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - 2017

25 KBPobierz na dysk