Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Pełny wykaz prowadzonych rejestrów - 2020

312 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełny wykaz prowadzonych rejestrów - 2019

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełny wykaz prowadzonych rejestrów - 2018

532 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rejestry i ewidencje

Rodzaje rejestrów

 • Rejestry ogólnodostępne
  • Interpelacji i zapytań Radnych
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Uchwał Rady Miasta
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi
   rejestr prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców
  • Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
   rejestr prowadzi Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  • Rejestr mieszkańców
   rejestr prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców
  • Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   rejestr prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców
  • Zarządzeń Prezydenta
   rejestr prowadzi Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  • Rejestr Petycji
   rejestr prowadzi Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  • Żłobków i Klubów Dziecięcych
   rejestr prowadzi Wydział Spraw Społecznych
  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o warunkach zabudowy
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Rejestry inne
  • Aktów Stanu Cywilnego
   rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
  • Skarg i wniosków
   rejestr prowadzi Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  • Wyborców
   rejestr prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców
  • Wypisów aktów notarialnych
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury

Rodzaje ewidencji

 • Ewidencje ogólnodostępne
  • Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
   ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Szkół i placówek niepublicznych
   ewidencję prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Ewidencje inne
  • Działalności gospodarczej
   ewidencję prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców
  • Podatników w danym podatku
   ewidencję prowadzi Wydział Dochodów
  • Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
   ewidencję prowadzi Wydział Obsługi Mieszkańców