BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Pełny wykaz prowadzonych rejestrów

532 KBPobierz na dysk

Rejestry i ewidencje

Rejestry i Ewidencje

Rodzaje rejestrów

 • Rejestry ogólnodostępne
  • Interpelacji i zapytań Radnych
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Uchwał Rady Miasta
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Rejestr mieszkańców
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Zarządzeń Prezydenta
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Rejestr Petycji
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Żłobków i Klubów Dziecięcych
   rejestr prowadzi Wydział Spraw Społecznych
  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o warunkach zabudowy
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Rejestry inne
  • Aktów Stanu Cywilnego
   rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
  • Skarg i wniosków
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Wyborców
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydanych dowodów osobistych
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wypisów aktów notarialnych
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury

Rodzaje ewidencji

 • Ewidencje ogólnodostępne
  • Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
   ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Szkół i placówek niepublicznych
   ewidencję prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Ewidencje inne
  • Działalności gospodarczej
   ewidencję prowadzi Wydział Obywatelski
  • Podatników w danym podatku
   ewidencję prowadzi Wydział Dochodów