ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Pełny wykaz prowadzonych rejestrów

549 KBPobierz na dysk

Rejestry i ewidencje

Rejestry i Ewidencje

Rodzaje rejestrów

 • Rejestry ogólnodostępne
  • Interpelacji i zapytań Radnych
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Uchwał Rady Miasta
   rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
  • Wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Rejestr mieszkańców
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Zarządzeń Prezydenta
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Rejestr Petycji
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Żłobków i Klubów Dziecięcych
   rejestr prowadzi Wydział Spraw Społecznych
  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Wydanych decyzji o warunkach zabudowy
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Rejestry inne
  • Aktów Stanu Cywilnego
   rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
  • Skarg i wniosków
   rejestr prowadzi Wydział Organizacji
  • Wyborców
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wydanych dowodów osobistych
   rejestr prowadzi Wydział Obywatelski
  • Wypisów aktów notarialnych
   rejestr prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury

Rodzaje ewidencji

 • Ewidencje ogólnodostępne
  • Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
   ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Szkół i placówek niepublicznych
   ewidencję prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Ewidencje inne
  • Działalności gospodarczej
   ewidencję prowadzi Wydział Obywatelski
  • Podatników w danym podatku
   ewidencję prowadzi Wydział Dochodów