Dane Kontaktowe

Tel.: +48 94 35-51-500 (centrala) | +48 94 35-51-510 (sekretariat)
Fax: +48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

NUMER RACHUNKU PODSTAWOWEGO GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) – BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13 | 78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736