BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sekretarz Miasta Ewa Pełechata

Sekretarz Miasta
Ewa Pełechata

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 106 | sekretarz@post.pl

 • data urodzenia: 26.08.1968

 • znak zodiaku: panna

 • ukończone szkoły: wyższe

  • 1993 - Uniwersytet Szczeciński - matematyka

  • 2003 - 2004 - studia podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"

  • 2004 - 2005 - studia podyplomowe "Nadzór Pedagogiczny"
   Wyższe Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

  • 2006 - 2007 - studia podyplomowe "Administracja Publiczna"
   Wyższe Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

 • przebieg pracy zawodowej:

  • 1989 - 1999 - SP nr 3 w Kołobrzegu - nauczycielka matematyki

  • 1999 - 2007 - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu - nauczycielka matematyki

 • rodzina:

  • mąż Dariusz

  • syn Michał

 • bez przynależności politycznej

 • nauczyciel dyplomowany

 • credo urzędnicze:

  • Życzliwość i uśmiech - to najkrótsza droga do drugiego człowieka


SEKRETARZ MIASTA

 • Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu
  • realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów oraz załatwianie skarg i wniosków
  • inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Naczelnikami Wydziałów w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań
  • procedura kontroli funkcjonalnej Urzędu, a w szczególności:
   • w zakresie przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,
   • w zakresie przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
   • w zakresie realizacji wniosków z kontroli funkcjonalnych i zewnętrznych.
 • nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Prezydenta,
 • pełnienie - z upoważnienia Prezydenta - określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 • koordynowanie prac związanych z wyborami,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Prezydenta,
 • prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników UMK Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów regulujących pracę Urzędu.
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
 • Nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej.
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy) oraz Rady Miasta
  Kołobrzeg (ustalanie wynagrodzenia)
 • Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników urzędu.
 • W zakresie powierzonych obowiązków Sekretarz Miasta zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie.
 • Sekretarz prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Wydziałem Organizacji
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich
  • Biurem Kadr i Płac
  • Biurem Rady Miasta
  • Biurem Informatyki