ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sekretarz Miasta Ewa Pełechata

Sekretarz Miasta
Ewa Pełechata

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 106 | sekretarz@post.pl

 • data urodzenia: 26.08.1968

 • znak zodiaku: panna

 • ukończone szkoły: wyższe

  • 1993 - Uniwersytet Szczeciński - matematyka

  • 2003 - 2004 - studia podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"

  • 2004 - 2005 - studia podyplomowe "Nadzór Pedagogiczny"
   Wyższe Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

  • 2006 - 2007 - studia podyplomowe "Administracja Publiczna"
   Wyższe Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

 • przebieg pracy zawodowej:

  • 1989 - 1999 - SP nr 3 w Kołobrzegu - nauczycielka matematyki

  • 1999 - 2007 - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu - nauczycielka matematyki

 • rodzina:

  • mąż Dariusz

  • syn Michał

 • bez przynależności politycznej

 • nauczyciel dyplomowany

 • credo urzędnicze:

  • Życzliwość i uśmiech - to najkrótsza droga do drugiego człowieka


SEKRETARZ MIASTA

 • Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu
  • realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów oraz załatwianie skarg i wniosków
  • inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Naczelnikami Wydziałów w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań
  • procedura kontroli funkcjonalnej Urzędu, a w szczególności:
   • w zakresie przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,
   • w zakresie przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
   • w zakresie realizacji wniosków z kontroli funkcjonalnych i zewnętrznych.
 • nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Prezydenta,
 • pełnienie - z upoważnienia Prezydenta - określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 • koordynowanie prac związanych z wyborami,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Prezydenta,
 • prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników UMK Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów regulujących pracę Urzędu.
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
 • Nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej.
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy) oraz Rady Miasta
  Kołobrzeg (ustalanie wynagrodzenia)
 • Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników urzędu.
 • W zakresie powierzonych obowiązków Sekretarz Miasta zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie.
 • Sekretarz prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Wydziałem Organizacji
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich
  • Biurem Kadr i Płac
  • Biurem Rady Miasta
  • Biurem Informatyki