Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

 

ilona grędas - wójtowicz

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 107 | zpds@um.kolobrzeg.pl


Absolwentka:

 • Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie - studia licencjackie administracja;
 • Uniwersytetu Szczecińskiego - studia magisterskie administracja;
 • Uniwersytetu Gdańskiego - studia magisterskie prawo;
 • Uniwersytetu Gdańskiego studia podyplomowe projekty deweloperskie;
 • W trakcie studiów III stopnia doktoranckich w dziedzinie nauk prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 2005 - 2009 Specjalista ds. inwestycji Przedsiębiorstwo Budowlane PRO-BUD S.A.;
 • W latach 2009 - 2011 Kierownik Projektu / Kierownik Sprzedaży Sieciowej Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A;
 • W latach 2011 - 2013 Prezes Zarządu Spółki Marine Hotel Sp. z o.o.;
 • W latach 2011 - 2013 Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny Marine Hotel***** Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. (Kołobrzeg);
 • W latach 2011- 2018 własna działalność gospodarcza pod nazwą Business Management & Consulting Ilona Grędas - Wójtowicz;
 • W latach 2014 - 2016 Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Regionu Kołobrzeg”;
 • W latach 2016 - 2017 Doradca prawny - Marian Jagiełka Budownictwo i Nieruchomości.

Doświadczenie w pracy społecznej:

 • 2016 - obecnie Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg

ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH

 1. Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:
  1.  nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej,
  2. całokształt spraw związanych z rozwojem kultury oraz kultury fizycznej i sportu,
  3. zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  5. współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
  6. opiniowanie wniosków w sprawach mieszkaniowych związanych z przydzielaniem mieszkań socjalnych i komunalnych, zamianą mieszkań, zadłużeniem i eksmisją,
  7. przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych,
  8. pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,
  9. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych,
  10. podejmowanie szerokich działań na rzecz rozpoznawania problemów osób niepełnosprawnych.
 2. W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie.
 3. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.
 4. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu
  2. Wydziałem Spraw Społecznych.

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

  1. nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
  2. koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu,
  3. wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  4.  reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,
  5. nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
  6. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.