Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Programy Operacyjne na lata 2009-2013

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

Programy Operacyjne


UCHWAŁA NR XXXV/477/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programów Operacyjnych: Perła Uzdrowisk do roku 2013; Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013; Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013; Zielony Kołobrzeg do roku 2013; Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013; Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013

 - Program Operacyjny Perła Uzdrowisk do roku 2013
 - Program Operacyjny Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013
 - Program Operacyjny Zielony Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013