OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Kołobrzeg

Uchwała Nr XXIV/346/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 - 2016 (uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

352 KBPobierz na dyskPodgląd pliku