DOKUMENTACJA

Uchwała Nr XLIX/698/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Część opisowa

12.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uwarunkowania rozwoju

8.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

8.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dane przestrzenne GML

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uwarunkowania – GeoTIFF
Kierunki - GeoTIFF