Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 - 2028

wersja .pdf - użyj opcji zapisania pliku na dysku (duży rozmiar pliku)

24 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

wersja .zip

23 MBPobierzPodgląd pliku