Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 28 lipca 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu,
  2. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu,
  3. w sprawie sprzedaży działki nr 61 obręb 6, położonej przy ul. Franciszka Morawskiego w Kołobrzegu,
  4. w sprawie sprzedaży działki numer 209/4 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu,
  5. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 4/376 o łącznej powierzchni 17,50 m2 położonej w obrębie 8 przy ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu,
  6. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jedności Narodowej 42/01 w Kołobrzegu,
  7. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Młyńskiej 11/7 w Kołobrzegu,
  8. w sprawie nabycia udziału w lokalu mieszkalnym,
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta,
  10. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma,
  11. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę,
  12. w sprawie nadania Panu prof. Marianowi Rębkowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”,
  13. w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Kołobrzeg,
  14. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego zagospodarowania terenów zielonych przy Alei Świętego Jana Pawła II oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego zagospodarowania terenów zielonych przy Alei Świętego Jana Pawła II.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Komunikat dla mieszkańców o zdalnym trybie sesji

323 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Spakowane uchwały

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu

521 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży działki nr 61 obręb 6, położonej przy ul. Franciszka Morawskiego w Kołobrzegu

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży działki numer 209/4 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 4/376 o łącznej powierzchni 17,50 m2 położonej w obrębie 8 przy ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu

467 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jedności Narodowej 42/01 w Kołobrzegu

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Młyńskiej 11/7 w Kołobrzegu

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie nabycia udziału w lokalu mieszkalnym

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

266 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Prawa Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie nadania Panu prof. Marianowi Rębkowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”

186 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Prawa Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Kołobrzeg

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Grupy Radnych Rady Miasta Kołobrzeg (Krzysztof Plewko, Jacek Woźniak, Danuta Wilk, Izabela Zielińska, Przemysław Kiełkowski, Maciej Bejnarowicz, Małgorzata Grotto, Bartosz Bieńkowski, Renata Brączyk) w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego zagospodarowania terenów zielonych przy Alei Świętego Jana Pawła II

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku