Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 4 listopada 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2030,
  3. w sprawie opłaty prolongacyjnej,
  4. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2021 – 2027,
  5. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”,
  6. w sprawie sprzedaży działki numer 204/30 obręb 17 oraz działki numer 204/31 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu,
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 4 listopada 2020 r. (środa)  o godz. 9.00 w trybie zdalnym (za pomocą środków porozumiewania się na odległość), odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Obrady Rady Miasta będą transmitowane na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg www.kolobrzeg.pl oraz pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCivPu896cfNzpgZLSrW5h0A/videos

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas XXIX Sesji Rady Miasta Kołobrzeg, że w Biurze Rady Miasta w pokoju nr 43 w Ratuszu, przy ul. Armii Krajowej 12 (lewe skrzydło budynku, I piętro), będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829). W Ratuszu znajdują się środki do dezynfekcji, których należy użyć przed skorzystaniem ze stanowiska, natomiast maseczki ochronne należy zapewnić we własnym zakresie.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesji, należy dokonać wcześniejszego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (Biuro Rady Miasta, tel.: + 48 94 35 51 601).

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Projekty spakowane

7.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2021 – 2027

343 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

587 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 204/30 obręb 17 oraz działki numer 204/31 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku

474 KBPobierz na dyskPodgląd pliku