Molo spacerowe w Kołobrzegu – usuwanie wad.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Pełna treść przetargu

439 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

101 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

67 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki

16.0 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ - aktualizacja z dnia 05.12.2018 r.

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku