Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania.

Pełna treść przetargu

336 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

161 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

106 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

107 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie dokumentacji projektowej

50 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumenty - inne

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Kładka

96 MBPobierzPodgląd pliku

SST

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Stała organizacja ruchu

75 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt wykonawczy - część 1

264 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt wykonawczy - część 2

142 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust.5 ustawy P. z. p.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku