ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

OPINIE RIO DOTYCZĄCE BUDŻETU I WPF

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2016 r. dot. projektu budżetu na 2017 r. i WPF na lata 2017-2024

5.0 MBPobierz na dysk

Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dnia 20 stycznia 2017 r., o uchwale Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2017-2024

44 KBPobierz na dysk

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia (wydania) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r.

182 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXV.118.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

95 KBPobierz na dysk

Opinia w sprawie uchwały Nr XXVIII/406/17

45 KBPobierz na dysk