Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

OPINIE RIO DOTYCZĄCE BUDŻETU I WPF

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2016 r. dot. projektu budżetu na 2017 r. i WPF na lata 2017-2024

5.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dnia 20 stycznia 2017 r., o uchwale Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2017-2024

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia (wydania) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r.

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XXV.118.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opinia w sprawie uchwały Nr XXVIII/406/17

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. Nr XXXVIII.157.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 roku.

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXI.313.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Kołobrzeg na 2017 r.

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXI.314.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CVII.427.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX.236.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Kołobrzegu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

218 KBPobierz na dyskPodgląd pliku