ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

OPINIE RIO DOTYCZĄCE BUDŻETU I WPF

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2016 r. dot. projektu budżetu na 2017 r. i WPF na lata 2017-2024

5.0 MBPobierz na dysk

Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dnia 20 stycznia 2017 r., o uchwale Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2017-2024

44 KBPobierz na dysk

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia (wydania) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r.

182 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXV.118.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

95 KBPobierz na dysk

Opinia w sprawie uchwały Nr XXVIII/406/17

45 KBPobierz na dysk

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. Nr XXXVIII.157.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 roku.

81 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXXI.313.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Kołobrzeg na 2017 r.

53 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXXI.314.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr CVII.427.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

153 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIX.236.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Kołobrzegu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

218 KBPobierz na dysk