28 sesja Rady Miasta - 30.12.2008 r.

 Protokół

400 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/394/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/393/08 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej funkcjonowania w roku 2007 Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/392/08 w sprawie zmian w składzie osobowym Kapituły ds. nadawania tytułów 'Honorowy Obywatel Kołobrzegu' oraz 'Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu' w związku z upływem kadencji

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/391/08 uchylająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu kosztów udostępniania informacji publicznej

25 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik Nr 1 do uchwały Nr 390

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/390/08 w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

26 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik Nr 4 do uchwały Nr 389

107 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik Nr 3 do uchwały Nr 389

123 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389

30 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik Nr 1 do uchwały Nr 389

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/389/08 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008

43 KBPobierzPodgląd pliku