29 sesja Rady Miasta - 10.02.2009 r.Protokół

534 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/412/09 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej skargi mieszkanki miasta na postępowanie organów administracji samorządowej Gminy Miasto Kołobrzeg dotyczącej lokalu mieszkalnego przy Al. Wojska Polskiego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/411/09 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej realizację uchwał w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działań Prezydenta w zakresie planowania i programowania rozwoju miast

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/410/09 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/409/09 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/408/09 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/407/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami, oraz dodatkowego oznakowania taksówek

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/406/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/405/09 w sprawie przeniesienia produkcji ciepła

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/404/09 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/403/09 w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat na rzecz Rentrans Cargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie nieruchomości przy ulicach Morskiej i Towarowej

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/402/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 10 lat, działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/401/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 9 lat, części działki nr 135/1 i 172/3 obręb 12, położonych w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/400/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/399/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Matejki

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/398/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/397/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Poleskiej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/396/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników

186 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik nr 3 uchwały 395

105 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik nr 2 uchwały 395

33 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik nr 1 uchwały 395

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/395/09 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

43 KBPobierzPodgląd pliku