Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Uchwała Nr LXXII.319.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok

358 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXII.321.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXII.320.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pismo RIO w Szczecinie nr K.0542.WU.18.JW.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. odnośnie wieloletniej prognozy finansowej

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.347.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

306 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.348.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXXVII.478.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.,

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXXVII.479.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg,

287 KBPobierz na dyskPodgląd pliku