Zapraszamy do zapoznania się z Budżetem Miasta Kołobrzeg na rok 2021 w oparciu o System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego.

https://kolobrzeg.budzetyjst.pl/