Opinie RIO dotyczące budżetu i WPF

DOKUMENTACJA

Uchwała Nr CXX.483.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2027

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXX.482.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2020 rok

346 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXX.481.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kołobrzeg na 2020 r.

724 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.18.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.19.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV.261.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2020 r.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII.114.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

566 KBPobierz na dyskPodgląd pliku