Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Opinie RIO dotyczące budżetu i WPF

DOKUMENTACJA

Uchwała Nr CXX.483.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2027

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXX.482.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2020 rok

346 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXX.481.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kołobrzeg na 2020 r.

724 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.18.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.19.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV.261.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2020 r.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku