Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie Zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyfikowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci 3- 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego wraz z wymianą powierzchni placu zabaw na profesjonalną i bezpieczną dla dzieci w jednym z Ośrodków, realizujących projekt "Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie o zamówieniu

2.3 MBPobierz na dysk

Klucz Publiczny

700 BPobierz

Informacja o numerze postępowania na miniportalu

440 KBPobierz

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

118 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

536 KBPobierz

SIWZ - zmiana treści dokumentu z dnia 12-03-2019 r. (zmiana terminu)

279 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie SIWZ - 13.03.2019 r.

104 KBPobierz na dysk

SIWZ - zmiana treści dokumentu z dnia 13-03-2019 r. (zmiana w Formularzu cenowym)

25 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14-03-2019 r.

422 KBPobierz na dysk

Zmiana treści SWIZ z dnia 20.03.2019

225 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert na zadanie

261 KBPobierz na dysk