BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Uchwała Nr LXXXIII.464.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kołobrzeg na 2019 r.

144 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXXXIII.465.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kołobrzeg

112 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXXXIII.466.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2019 r.

58 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XV.87.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kołobrzeg na 2019 r.

47 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XV.86.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kołobrzeg

107 KBPobierz na dysk