BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024,
  3. poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
  4. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań,
  5. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania ma terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  6. sprzedaży działki gruntu nr 74/4 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,
  7. sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  10.  rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Uroczysta część sesji w sali koncertowej ratusza miejskiego (godz. 12.00) poświęcona 50 – leciu współpracy Miasta Kołobrzeg z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  1. wręczenie Panu prof. dr hab. n. med. Zygmuntowi Adamskiemu aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”, pamiątkowego medalionu i legitymacji,
  2. wręczenie Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu, pamiątkowego medalionu i legitymacji,
  3. wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTACJA

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

9.8 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

2.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024

1.7 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań

191 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania ma terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

195 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 74/4 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej

208 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej

522 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej

8.2 MBPobierz

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

184 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

207 KBPobierz na dysk