Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

KTBS - zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasoby mieszkaniowe Gminy Miasto Kołobrzeg oraz lokalami użytkowymi i garażami

599 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zawarciu umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

KTBS - zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasoby mieszkaniowe Gminy Miasto Kołobrzeg oraz lokalami użytkowymi i garażami

730 KBPobierz na dyskPodgląd pliku