Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

Pełna treść przetargu

355 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

139 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

85 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki

3.4 MBPobierzPodgląd pliku