Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa 19 gmin ZIT KKBOF, ponownie zaprasza serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Plan).

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat przygotowywanego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z Planem oraz aktywnego udziału w konsultacjach.

W przypadku uwag bądź sugestii proszę o wypełnienie załączonego formularza uwag i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2016 r. na adres: renata.szott@um.koszalin.pl

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz uwag

150 KBPobierzPodgląd pliku