OPINIE RIO DOTYCZĄCE BUDŻETU I WPF

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r.: nr CXVI.464.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok; nr CXVI.465.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

350 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.11.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2022

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr C.373.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2016 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII.184.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku