Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

OPINIE RIO DOTYCZĄCE BUDŻETU I WPF

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r.: nr CXVI.464.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok; nr CXVI.465.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

350 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.11.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2022

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr C.373.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2016 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII.184.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku